Tarieven

Deinterimmanager.nl streeft naar werkelijke verandering van binnenuit in plaats van een korte manipulatie van buitenaf. De ervaring leert dat gemanipuleerde mensen na afloop van het verandertraject weer heel gemakkelijk terugveren naar hun oud gedrag.

Duurzame verandering naar welzijn van mens en bedrijf is het voornaamste doel van deinterimmanager.nl.
Welzijn prevaleert daarbij boven welvaart. Daarbij hoort een tariefstructuur welke dit doel voor de opdrachtgever en voor deinterimmanager.nl ondersteunt.

Het standaard uurtarief is exclusief BTW, reis- en verblijfskosten en afhankelijk van de condities en de duur van de opdracht.