Peek preview (12): Wat als de Coronasituatie een project zou zijn?

Deze week werd ik door de uitspraak van een collega getriggerd. Hij zei dat zijn analyse door Corona minder betrouwbaar was. Ik zei nee, dat komt niet door Corona, maar door de genomen overheidsmaatregelen. Toen dacht ik ik schrijf mijn blog om. Die was al zo goed als klaar...

Ik gebruik de huidige situatie van de zogenaamde intelligente lock-down als analogie voor een project. De projectorganisatie houd ik simpel. De projectleider is de overheid, wij (het volk) zijn het projectteam. Het projectdoel is om met zo weinig mogelijk slachtoffers controle te krijgen over het virus.

Vraag: heeft dit project, de Coronacrisis, nog kans om als een bomproject te eindigen?
Antwoord: Nee, want:

• Maatschappelijk gezien ontstaat een sterke polarisatie tussen jonge mensen en de ouderen
uit de risicogroep;
• Politiek gezien ontstaat een sterke polarisatie tussen partijen en landen;
• Economisch, maatschappelijk en cultureel gezien, na bijna 6 weken in deze lock-down, zien we een nog nooit eerder vertoond slagveld waarvan werkelijk niemand in staat is om te voorspellen wat de gevolgen zullen zijn.

Dit project wordt helaas geen bomproject. We koersen in slow motion af op een mega-disaster.
Wat gaat er verkeerd?

1) De projectleider is bang
2) De projectleider heeft geen vertrouwen in zijn projectteam
3) De projectleider is onvoldoende verbonden met zijn omgeving

Ad 1) Uit bezorgdheid dat ongecontroleerd te veel mensen overlijden en ons gezondheidssysteem faalt, draait men met mega-maatregelen aan het stuurwiel. Politieke manoeuvres tegen de gang van de natuur. De grootste angst is dat men achteraf kritiek ontvangt niet genoeg gedaan te hebben. Waarom eigenlijk? Niemand is in staat om te bepalen hoeveel slachtoffers nu worden voorkomen en hoeveel slachtoffers juist door deze maatregelen zullen ontstaan door achterstanden, isolatie, armoede of criminaliteit. ‘There is no glory in prevention’, dat klopt. Dat angst nooit een goede adviseur is, klopt echter ook. En daarbovenop de projectleden (het volk) bang maken is armoedig leiderschap.

Ad 2) Waarom informeert de projectleider zijn projectteam niet over de feitelijkheden? Zoals bijvoorbeeld: Hoe functioneert het virus? Wat zijn de risicogroepen? Welke middelen staan er ter beschikking om optimaal te helpen? In plaats daarvan geeft de projectleider ouderwetse bevelen die opgevolgd dienen te worden, zo niet dan volgen er straffen. Hoe zou het zijn als 17 miljoen intelligente mensen beter geïnformeerd zouden worden? Hoe zou het zijn als de kracht van een projectteam van 17 miljoen voelende en betrokken mensen de vragen zouden krijgen: Wat zijn jullie ideeën om de risicogroepen te beschermen? Of... Wat wil jij doen voor je vrienden, ouders of buren die bescherming nodig hebben? Ik weet zeker dat wij met zijn allen in staat zouden zijn om veel sneller en veel slimmer te acteren. Angstvrij, wetend, onze verantwoordelijkheid nemend, grens overstijgend. In plaats daarvan komen landelijke overheden met op te volgen ‘richtlijnen’ die gehandhaafd worden als wetten, die absurd en tegenstrijdig zijn, die ons kleiner maken en onze creativiteit laten afsterven. Een goed geïnformeerd projectteam, zo is mijn ervaring, verzint voor elk probleem een oplossing, neemt verantwoordelijkheid en is uitstekend in staat zichzelf te beschermen.

Ad 3) De projectleider zegt wel te weten wat de gevolgen zijn van de maatregelen, maar de signalen die afgegeven worden door de leiding vertellen anders. Terwijl in de wereld om ons heen miljoenen
mensen niet meer kunnen ondernemen, acteren, musiceren, dansen, spelen, leren, zorgen, koken, gastheer zijn of chauffeur, denkt de politieke elite dat ze met een beetje willekeurige loonkostencompensatie en met extra IC-bedden de toekomst veiligstelt. Gemakkelijk gezegd door mensen die hun inkomen betrekken uit de staatskas. En dat is pas het begin. Wordt deze koers verder gevolgd, dan zullen wij de fouten van de politiek moeten betalen met inflatie en torenhoge belastingen. Het projectteam zal door moeten ploeteren, terwijl de projectleiders de Bühne aan anderen overlaten.

Wij hebben meer projectleiders nodig en minder politici.

Nieuwgierig geworden?

Bestel mijn boek bij Managementboek of bij bol.com

Klik hier voor Peek preview (11); in dit blog kun je klikken naar Peek preview (10) en zo verder.