Peek Preview (13) Geen resultaat bestaat niet

Wat is resultaat eigenlijk? Vaak zie ik dat doel en resultaat door elkaar gehaald worden. Een doel ligt duidelijk in de tijd voor ons. Dat doet het resultaat niet. Dat ligt simpelweg in het verleden, achter ons. Bijvoorbeeld: een jong iemand kan het doel hebben om bijvoorbeeld piloot te worden. De persoon overlijdt echter onverwacht. Het doel was piloot worden, het resultaat was anders. Zo is het ook in projecten.

Wat wij kunnen doen, is ons elke dag opnieuw bewust verbinden met onze eigen innerlijke kracht en van daaruit naar de doelen bewegen die wij onszelf gesteld hebben. Elk project dat zo door jou bestuurd wordt, heeft de potentie om een bomproject te worden. Maar er is geen garantie. Garantie is een verwachting. Wat ik hiermee duidelijk probeer te maken, is dat onze input ertoe doet. De zuiverheid en oprechtheid ervan. Als je na een week projectwerk denkt dat je niets bereikt hebt, is dat gewoonweg niet waar. Er is altijd resultaat. Alleen nemen wij de moeite niet om erbij stil te staan. Zeker als we wederom slachtoffer zijn geworden van onze eigen verwachtingen. We zijn kampioen in het kijken naar wat er niet is, in plaats van wat er wel is.

Hier volgen drie perspectieven van waaruit wij naar ons project kunnen kijken om een prima resultaat neer te zetten. De projectleider van een bomproject is permanent verbonden met de toekomst, past het heden er zo zuiver mogelijk op aan en leert uit het verleden:

1) Verbinding met de toekomst vanuit het hart; we zullen ons onze droom moeten herinneren
2) Verbinding met het heden door onze handen; dat wat er gebeurt, koppel je aan je doel, visie;
3) Verbinding met het verleden door ons analytisch verstand; dat wat er gebeurd is, koppel je aan je doel, visie.

Ter illustratie geef ik het voorbeeld van een boot die in een bepaalde richting vaart; het doel is de stip aan de horizon waarop de kapitein stuurt, dat is de verbinding met de toekomst; de sturende hand aan het roer is de verbinding met het heden; en ten derde, het leermoment van een golf die de kapitein eerder niet gezien had, is de verbinding met het verleden. Hij ziet de aankomende golven daardoor wel.

Verbinden wij dus toekomst, heden en verleden met hart, handen en hoofd dan ervaren wij wat Confucius 2500 jaar geleden zeer waarschijnlijk bedoelde met De weg is het doel.

Nieuwsgierig geworden?
Bestel het boek bij Managementboek of bij bol.com
Of bekijk hier eerdere Peek Previews/Tips